maya成人

maya成人

内容:\r野粟\pb147.bmp\r,似田中之粟不异,高尺余。所以荣气虽和,而时时自汗出,病犹不解也。

甘草甘平,有安内攘外之能,用以调和中气,即以调和表里,且以调和诸药。治胃虚消渴,伤风、伤暑、伤寒,解表邪,发寒热往来。

【集注】程知曰∶言汗下有先后缓急,不得倒行逆施。可以橘皮人参生姜汤。

太阳本自汗,而言微盗汗,本恶寒,而言反恶寒者,稽久而然也。卫分受邪,则有汗为虚邪,桂枝证也。

单剂,水煨点水酒服。  沈明宗曰∶误下扰乱阴阳之气则脉促,邪入胸膈几成结胸,但结满而未痛耳!故以桂枝汤单提胸膈之邪,使从表解。

盖取汗,在不缓不急,不多不少。未有不因六气也。

Leave a Reply